0
Hotline (24/7): 098.333.0380 Điện thoại: (024) 3260.6868 Email: [email protected]

Tin tức

Chín sách và qui định chung

Chín sách và qui định chung

  • 13/09/2016

Khi sử dụng Website honeywell-safety.vn Quý khách đã mặc nhiên chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện sử dụng”.honeywell-safety.vn có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là quý khách đã chấp nhận các thay đổi đó. …

Phương thức giao hàng

Phương thức giao hàng

  • 12/09/2016

Xác nhận đặt hàng qua việc đóng dấu & ký tên Hợp Đồng Kinh tế của ngưới có trách nhiệm, Đơn Đặt hàng hoặc Xác nhận đặt hàng những mục đặt hàng trong Bảng báo giá. Việc xác nhận này gửi lại cho Công ty chúng tôi bằng Scan & Email: [email protected] hoặc Fax: (04) 3260 6868…

Chính sách bán buôn

Chính sách bán buôn

  • 12/09/2016

Công ty TNHH Vinh Thái luôn nỗ lực cung cấp cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao từ chính hãng sản xuất…