0
Hotline (24/7): 097.342.1626 Điện thoại: (024) 3260.6868 Email: [email protected]

Tìm hiểu tiêu chuẩn EN 420 trên găng tay bảo hộ

Có nhiều loại găng tay bảo hộ từ găng bảo hộ cơ khí, găng tay chống hóa chất, găng tay hàn, găng tay chống nóng… Mỗi loại găng sẽ có những tiêu chuẩn riêng. Như găng cơ khí cần có tiêu chuẩn EN 388, găng chống hóa chất cần đạt tiêu chuẩn EN 374. Tuy nhiên, trước đó thì găng phải đạt được tiêu chuẩn EN 420.

Mỗi loại găng sẽ có những tiêu chuẩn riêng. Như găng cơ khí cần có tiêu chuẩn EN 388, găng chống hóa chất cần đạt tiêu chuẩn EN 374. Tuy nhiên, trước đó thì găng phải đạt được tiêu chuẩn EN 420. Vậy tiêu chuẩn EN 420 là gì? Bài viết này sẽ giải đáp câu hỏi trên và đề cập những yêu cầu cơ bản trong tiêu chuẩn EN 420

Bên dưới là ký hiệu của tiêu chuẩn EN 420. Ý nghĩa của ký hiệu này là người dùng cần tham khảo hướng dẫn sử dụng và các ứng dụng của găng tay trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn EN 420


Những yêu cầu cơ bản trong tiêu chuẩn EN 420


Tiêu chuẩn EN 420 quy định găng tay bảo hộ phải không gây hại cho người đeo găng. Nghe qua thì hầu hết chúng ta sẽ nghĩ điều đó là hiển nhiên. Tuy nhiên, đối với găng bảo hộ thì tính an toàn khi sử dụng phải được chứng minh thông qua các số liệu thực tế. Ngoài ra, EN 420 còn quy định găng tay phải tạo sự thoải mái cho người dùng cũng như độ khéo léo khi người dùng thao tác.

Sau đây là một số yêu cầu cơ bản trong tiêu chuẩn EN 420:

     - Nếu găng tay có đường chỉ may (găng tay làm từ sợi, găng tay da) thì những đường chỉ đó không được gây ảnh hưởng đến hiệu năng bảo vệ của găng.

     - Độ pH cần nằm trong khoảng từ 3.5 đến 9.5

     - Hàm lượng chrome VI (hóa trị 6) phải nhỏ hơn 3 mg / 1 kg

     - Găng tay làm từ cao su tự nhiên cần được kiểm tra hàm lượng protein để chắc rằng găng không gây dị ứng cho người mang.

     - Trường hợp NSX có cung cấp hướng dẫn vệ sinh thì hiệu năng của găng không được suy giảm sau số lần giặt quy định trong hướng dẫn.

Ngoài các yêu cầu trên thì trên găng tay cần phải thể hiện những thông tin sau:


Thông tin trên găng tay bảo hộ


 

     - Tên nhà sản xuất

     - Tên và size của găng

     - Ký hiệu CE

     - Các ký hiệu thể hiện tiêu chuẩn EN và hiệu năng bảo vệ của găng

     - Trong vòng đời sử dụng của găng, những thông tin trên không được phai mờ đến mức không thể nhận biết

Bao bì của găng phải thể hiện những thông tin sau:

     - Tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc đơn vị đại diện

     - Tên và size của găng

     - Ký hiệu CE

     - Khuyến cáo về mục đích sử dụng. Ví dụ: ‘For minimal risks only’

     - Nếu găng chỉ bảo vệ một phần của tay thì cần được nêu rõ. Ví dụ: ‘Palm protection only’

     - Thông tin về một nguồn khác trong trường hợp người dùng cần tham khảo thêm thông tin.

Những mảnh giấy hướng dẫn kèm theo cũng cần phải bao gồm những thông tin như

     - Tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc đơn vị đại diện

     - Tên của găng

     - Các size được sản xuất

     - Ký hiệu CE

     - Hướng dẫn chăm sóc và bảo quản

     - Những hướng dẫn và giới hạn sử dụng

     - Danh sách các chất gây dị ứng cho người dùng

     - Tên và địa chỉ của đơn vị cấp chứng nhận

Tiêu chuẩn EN 420 được thiết kế để đảm bảo rằng găng tay bảo hộ không gây hại và cung cấp sử thoải mái cần thiết cho người dùng. Các loại găng bảo hộ chuyên dụng cần phải có tiêu chuẩn EN 420 trước khi được test ở những tiêu chuẩn khác.